Tanımı ve Yaşayışı: Erginler yassı şekilli, kırmızımsı kahverenkli, 1.5 mm kadar boyda küçük böceklerdir. Larva beyaz renkli 3 mm boydadır. Erginler yumurtalarını gıda içine bırakır. Gelişme süresi 5-9 haftadır. Olgun larva pupa olmadan önce çevresindeki gıda maddelerini vücuduna yapıştırır Yılda 3-4 döl verir. Zararlı Olduğu Ürünler: Hububat kırması, un ve undan üretilen makarna, bisküvi vb. maddeler, kepek, çorbalık materyal, nişasta ve bazı yağlı tohumlar. Zarar Şekli

Ambar böcekleri, bulaştıkları ürünlerde yoğun bir biçimde beslenerek ağırlık, kayıpları oluştururlar. Zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, ürün nitelik kayıplarına uğrar. Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar. Birinci derecedeki zararlılar doğrudan sağlam tanede zarar yapabilmektedir. Bunlar; Buğday biti, Pirinç biti, Kapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur biti. Sağlam tanede zararlı olmayanlar ise ikinci Kimyasal Mücadele Aluminium phosphide kullanılarak ( Fumiphos tablet pellet ve poşet ) zararlı popülasyonda ortam ve sıcaklık şartlı olarak önerilen dozda fumigasyon yapılmalıdır.