Tanımı ve Yaşayışı:Boyu 2.5-3 mm'dir. Pronotumun her iki yanında 6'şar adet testere dişi şeklinde çıkıntı vardır. Larva silindirik şekilli, beyaz renkli ve 3 mm uzunluktadır Erginler 8-l0 ay yaşarlar. Uygun koşullarda gelişme süresi 5-6 haftadır. Yılda 5-6 döl verir. Zararlı Olduğu Ürünler Un ve ürünleri, kuru meyve, kuru tütün, kuru sebzeler. Zarar Şekli

Ambar böcekleri, bulaştıkları ürünlerde yoğun bir biçimde beslenerek ağırlık, kayıpları oluştururlar. Zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, ürün nitelik kayıplarına uğrar. Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar. Birinci derecedeki zararlılar doğrudan sağlam tanede zarar yapabilmektedir. Bunlar; Buğday biti, Pirinç biti, Kapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur biti. Sağlam tanede zararlı olmayanlar ise ikinci grupta yer alırlar. Bunlar; Kırma bitleri, Un kurdu, Testereli böcek, Küçük kırma biti, Ekin kara böceği . Mücadelesi Kültürel Önlemler Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir. Ambar yüzeylerindeki yarık, çatlak vb. sıva ile kapatılır. Ürünün nemi %13'den fazla olmamalıdır Yığın ve istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır. Kimyasal Mücadele Aluminium phosphide kullanılarak ( Fumiphos tablet pellet ve poşet ) zararlı popülasyonda ortam ve sıcaklık şartlı olarak önerilen dozda fumigasyon yapılmalıdır.