Tanımı ve Yaşayışı: Ülkemizde 4 ekşilik böcek türü saptanmıştır. Erginler 3-3.5 mm boyundadır. Kın kanatlar üzerinde sarımsı gri renkli bantlar ve noktalar bulunur. Erginler iyi uçarlar ve bu özellikleri ile depolardan bahçelere uçarak olgun meyvelere yumurtalarını bırakırlar. Larva meyve içinde 4-5 haftada gelişir. Kışlama dönemi doğada ve depoda meyve içinde geçer. Yılda 5 döl verir. Zarar Şekli: Türkiye de kuru incirin önemli bir zararlısıdır. Ürünü yiyerek, canlı ve ölü artıkları bırakarak zarara uğratır. Beslenmeleri sırasında pislik bırakır.Çürüklük yapan fungus ve bakterileri ürüne bulaştırarak ekşilik ve küflenmelere neden olurlar. Zarar Şekilleri:

Kimyasal Mücadele Aluminium phosphide kullanılarak ( Fumiphos tablet pellet ve poşet ) zararlı popülasyonda ortam ve sıcaklık şartlı olarak önerilen dozda fumigasyon yapılmalıdır.