Tanımı ve Yaşayışı: En irileri 4.5-5 mm boyundadır. Siyah renkli olup üzeri gri, beyaz renkte, açık kahverengine kadar değişen kısa ve sık kıllarla örtülüdür. Bu türler,Bruchus pisorum Bezelye Bruchus rufimanus Bakla Bruchus lentis Mercimek Bruchus ervi Ortadoğu Mercimek Bruchus signaticornis Akdeniz Mercimek Tohum Böcekleri Bunlar Bezelye, Bakla ve Mercimek Tohum Böceklerinin erginleri konukçularının çiçeklenme devresinde görülür ve doğada çiftleşerek yumurtalarını tohumları şekillenmiş yeşil kapsüllere bırakırlar. Embriyonun gelişmesi ile meydana gelen larva yumurtayı kapsüle yapıştıran salgı maddesini ve kapsül kabuğunu delerek tohuma girer. Tohuma giren larvanın gelişimi özlü körpe tohumların olgunlaşmasına paraleldir. Pupadan çıkan ergin bu kapağı itmek suretiyle tohumu terk ederek ambarın kuytu yerlerinde, ağaç kabukları arasında kışlar veya tohumun içinde diyapoz halinde kalır. Yılda bir döl verirler. Zarar Şekli: . Pupadan çıkan ergin bu kapağı itmek suretiyle tohumu terk ederek ambarın kuytu yerlerinde, ağaç kabukları arasında kışlar veya tohumun içinde diyapoz halinde kalır. Yılda bir döl verirler. Zarar Şekilleri:

Kimyasal Mücadele Aluminium phosphide kullanılarak ( Fumiphos tablet pellet ve poşet ) zararlı popülasyonda ortam ve sıcaklık şartlı olarak önerilen dozda fumigasyon yapılmalıdır.