Tanımı ve Yaşayışı: Vücut ince uzun 9-10 mm kadardır. Larva 10-12 mm kadardır. Zararlı kışı ambar ve ya tarlada kışlamış patatesler üzerinde yumurta ve larva halinde geçirir. İlkbaharda görülen erginler çiftleşerek solanacae familyası bitkilerine yumurtalarını bırakırlar. Ayrıca toprak yüzeyine yakın yumru gözlerinin yakınına, hasat edilmiş yumru yığınlarına yumurta bırakabilirler. Zarar Şekli: Yumurtadan çıkan larvalar ambarda patates yumrularında galeriler açarak beslenirler. Yumruyu terk eden larvalar duvar kenarları ve bitki artıklarında kokon örerek pupa olurlar. 4-6 döl verirler. Patates güvesi Ülkemizde iç karantinaya dahildir Zarar Şekilleri:

Kimyasal Mücadele Aluminium phosphide kullanılarak ( Fumiphos tablet pellet ve poşet ) zararlı popülasyonda ortam ve sıcaklık şartlı olarak önerilen dozda fumigasyon yapılmalıdır.