Tanımı ve Yaşayışı:Ergin güve dumanlı gri renkte ve 10-14 mm boydadır. Ön kanatlar üzerinde enine zikzak bantlar vardır. Larva krem renkli ve kıllarla kaplıdır. Olgun larva 12-19 mm boydadır. Erginler 1-2 hafta yaşarlar. Olgunlaşan larva gıda ortamını terk ederek, ambardaki yarık, çatlak, girinti vs. yerlerde kokon örerek pupa olur. Gelişme süresi normal koşullarda 6-8 haftadır. Yılda 3-4 döl verir. Zararlı Olduğu Ürünler: Hububat, un ve undan üretilen maddeler. Zarar Şekli

Ambar böcekleri, bulaştıkları ürünlerde yoğun bir biçimde beslenerek ağırlık, kayıpları oluştururlar. Zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, ürün nitelik kayıplarına uğrar. Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar. Birinci derecedeki zararlılar doğrudan sağlam tanede zarar yapabilmektedir. Bunlar; Buğday biti, Pirinç biti, Kapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur biti. Sağlam tanede zararlı olmayanlar ise ikinci grupta yer alırlar. Bunlar; Kırma bitleri, Un kurdu, Testereli böcek, Küçük kırma biti, Ekin kara böceği . Mücadelesi Kültürel Önlemler Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir. Ambar yüzeylerindeki yarık, çatlak vb. sıva ile kapatılır.Ürünün nemi %13'den fazla olmamalıdır.Yığın ve istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır. Kimyasal Mücadele Aluminium phosphide kullanılarak ( Fumiphos tablet pellet ve poşet ) zararlı popülasyonda ortam ve sıcaklık şartlı olarak önerilen dozda fumigasyon yapılmalıdır.