Tanımı ve Yaşayışı:Ergin sarımsı veya sarımsı esmer renklidir. Arpa güvesi ürüne daha tarlada iken bulaşır. Mayıs ayında ambarları terk eden güveler çiftleşir ve yumurtalarını olgunlaşmakta olan hububat başaklarına bırakırlar. Ambarda ise dişiler, yumurtalarını hububat taneleri üzerine bırakırlar. Çıkan larva tane içine girerek beslenmeye başlar. Larva ve pupa dönemini tane içinde geçirir Yılda 3-4 döl verir. Zararlı Olduğu Ürünler: Tüm hububat çeşitleri Zarar Şekli

Ambar böcekleri, bulaştıkları ürünlerde yoğun bir biçimde beslenerek ağırlık, kayıpları oluştururlar. Zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, ürün nitelik kayıplarına uğrar. Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar. Birinci derecedeki zararlılar doğrudan sağlam tanede zarar yapabilmektedir. Bunlar; Buğday biti, Pirinç biti, Kapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur biti. Sağlam tanede zararlı olmayanlar ise ikinci grupta yer alırlar. Bunlar; Kırma bitleri, Un kurdu, Testereli böcek, Küçük kırma biti, Ekin kara böceği . Kimyasal Mücadele Aluminium phosphide kullanılarak ( Fumiphos tablet pellet ve poşet ) zararlı popülasyonda ortam ve sıcaklık şartlı olarak önerilen dozda fumigasyon yapılmalıdır.